Konstvägen

KONSTVÄGEN SJU ÄLVAR

Här , ungefär i mitten av Konstvägen Sju Älvar, befinner sig KRÅKSLOTTET

Mellan åren 1996 och 1998 uppförde tio konstnärer var sitt konstverk efter vägsträckan E12, 92 och 1052 i Västerbotten, som går mellan Holmsund, strax öster om Umeå och Storjola, i Dorotea kommun. Samtliga konstverk gestaltades utifrån fritt valda platser i det obebyggda landskapet. Tillsammans utgör verken idag en konstutställning som sträcker sig drygt 35 mil från kust till fjäll och går genom fem kommuner, med två konstverk i varje kommun.

Konstvägen Sju Älvar är därmed den längsta permanenta skulpturleden i världen . Den förenar den norrländska kusten med fjällvärlden, tättbebyggelse med ödemarker, internationell samtidskonst med naturupplevelser. Konstvägen Sju Älvar leder in till det som brukar kallas Europas enda vildmark. Fram till 1998 kallades vägsträckan Sju Älvar, på grund av de sju älvarna som vägen passerar : Vindelälven, Umeälven, Öreälven, Lögdeälv, Gideälv, Ångermanälven och Saxälven. Sedan konstverken tillkommit har vägsträckan fått namnet Konstvägen Sju Älvar